ZÚR - Aplikace

Práce s texty

Všechny texty jsou vám k dispozici ve formátu pdf v prostředí specializovaného modulu, který není potřeba instalovat, ale práci s texty Vám výrazně usnadní.

Práce s mapou

Výkresy jsou Vám k dispozici v podobě, ve které byly vytištěny. Jsou to rastry, ale je možné nad nimy vyhledávat objekty z pohledu dokumentace ZÚR důležité. Veřejně prospěšné stavby - silniční doprava, Veřejně prospěšné stavby - ostatní (železniční doprava, letecká doprava, elektroenergetika, plynárenství, dálkovody, vodovody, protipovodňová ochrana, Veřejně prospěšná opatření - nadregionální biocentra ÚSES, nadregionální biokoridory ÚSES, regionální biocentra ÚSES, regionální biokoridory ÚSES, Územní rezervy - silniční doprava, železniční doprava, elektroenergetika, vodní hospodářství - LAPV Rozvojové oblasti, osy, specifické oblasti, Obce s pověřeným obecním úřadem. Hledání Vám usnadní roletová menu nad mapou se seznamy těchto objektů. Stačí na název objektu kliknout a objekt se ukáže žlutě zvýrazněný v kontextu vybraného výkresu. Pokud Vám kontext nevyhovuje, v legendě můžete zvolit jiný výkres.
Nad mapou se pohybujete pomocí myši, její ovládání Vám umožní dvojklik.
TIP: zkuste si vyzvětšovat přesnou oblast, která Vás zajímá tak, že se stisknutým tlačítkem shift a stisknutým levým tlačítkem myši roztáhnete nad mapou "ohradu" = červený obdélník.